A+ A A-

Pokonaj raka, zanim on pokona Ciebie

Wykonanie testu umożliwia pokonanie nowotworu oraz podjęcie skutecznych działań zapobiegawczych jeszcze przed zachorowaniem.

Dowiedz się więcej »
 

Test na raka

Testy Nucleagena jednoznacznie określą czy masz genetyczne predyspozycje do nowotworów piersi, jajnika, skóry oraz trzustki.

Stosowane w laboratorium Nucleagena testy pozwalają na dokładne określenie typów mutacji w DNA pacjentów i wykrywają najczęściej występujące w Polsce mutacje skorelowane z genetycznymi predyspozycjami do nowotworów piersi, jajnika, trzustki oraz czerniaka.

Test DNA – Rak piersi i jajnika

Wykrywa do 6 mutacji w genie BRCA1 oraz 2 mutacje w obrębie genu BRCA2. Badanie opiera się na analizie pojedynczych miejsc polimorficznych w obrębie genów BRCA1 i BRCA2. Poprzez analizę mutacji punktowych genów BRCA1 oraz BRCA2 możliwa jest szybka i jednoznaczna diagnostyka genetyczna predyspozycji do raka piersi oraz jajników.

Test DNA – Czerniak i rak trzustki

Wykrywa mutacje skorelowane z genetyczną predyspozycją do nowotworu skóry oraz raka trzustki, ze względu na silne powiązania ich współwystępowania. Badanie opiera się na wykrywaniu mutacji w obrębie genu CDKN2A. Polega na sekwencjonowaniu fragmentu genu, który najczęściej ulega mutacjom. Otrzymany wynik sekwencjonowania podlega następnie porównaniu z referencyjnymi sekwencjami DNA, mRNA i białka. Poprzez analizę mutacji punktowych możliwa jest szybka i jednoznaczna diagnostyka genetyczna predyspozycji do nowotworu skóry oraz raka trzustki.

 

Test DNA - Rak jelita grubego

Wykrywa 4 najczęściej występujące w populacji polskiej mutacje skorelowane z genetyczną predyspozycją do rodzinnej polipowatości gruczolakowatej (FACP), która jest bezpośrednią przyczyną raka jelita grubego. Test wykrywa 4 mutacje w obrębie genu APC. Test opiera się na analizie pojedynczych miejsc polimorficznych w obrębie genu APC. Poprzez analizę mutacji punktowych genu APC możliwa jest szybka i jednoznaczna diagnostyka genetyczna predyspozycji do jelita grubego, wywołanego przez FAP.

 

Sprawdź, czy masz genetyczne predyspozycje do zachorowania na nowotwór. Zamów nasz test. 

Dlaczego wybrać testy Nucleagena?

W diagnostyce predyspozycji do chorób nowotworowych laboratorium Nucleagena stosuje najnowocześniejsze metody biologii molekularnej:

  • PCR - technika umożliwiająca powielenie wybranych fragmentów genu, w konsekwencji czego następuje zwielokrotnienie wybranej cząsteczki DNA do kilku bilionów kopii, które mogą być następnie analizowane przy użyciu innych technik analizy genetycznej.
  • Sekwencjonowanie- technika umożliwiająca odczytanie sekwencji DNA przy zastosowaniu wysokoczułego i wysokorozdzielczego sekwenatora kapilarnego. Analizie poddawany jest powielony fragment DNA w reakcji PCR. Wysoką czułość metody gwarantuje odczytywanie sekwencji migrującej cząsteczki DNA w polu elektrycznym przy wykorzystaniu lasera.

Chcesz jednoznacznie określić czy masz genetyczne predyspozycje do zachorowania na nowotwór piersi, jajnika, trzustki i czerniaka? Zamów nasz test.